מהו מבנה מסוכן שמהווה איום בטיחותי

עבודות שלד במחירים ללא תחרות! תנסו אותנו ותגלו!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

מבנה מסוכן מוגדר כמבנה שעלול להתמוטט או להינזק באופן שיסכן את חיי דייריו או עוברי אורח. הגדרה זו מתייחסת למבנים קיימים, ולא למבנים בשלבי בנייה.

הכרזה על מבנה כמסוכן היא עניין רציני ובעל השלכות משמעותיות הן על דיירי המבנה והן על בעליו. חשוב להכיר את הגורמים שיכולים להוביל להכרזה כזו, את הגורמים המוסמכים לבצע את הבדיקה ואת ההליך הנדרש לטיפול במבנה מסוכן.

גורמים רבים יכולים להוביל להכרזה על מבנה כמסוכן, ביניהם: ליקויי בנייה בטיחותיים בשלד המבנה, יסודותיו או קירותיו. בלאי מתקדם של חומרי הבנייה. פגעי טבע כמו רעידות אדמה, שיטפונות או סופות קשות. תכנון לקוי או ביצוע בנייה רשלני. שימוש לא ראוי במבנה, כמו העמסת יתר על הקונסטרוקציה.

מהו הליך טיפול במבנה מסוכן?

הטיפול במבנה מסוכן הינו הליך מורכב ורב-שלבי שבו נכללת הוצאת צו מבנה מסוכן על ידי הרשות המקומית, הגשת תוכנית עבודה לתיקון המבנה על ידי בעליו, ביצוע עבודות התיקון על ידי קבלן מוסמך, בדיקה חוזרת של המבנה על ידי מהנדס בניין מטעם הרשות המקומית, ביטול צו מבנה מסוכן לאחר שהמבנה הוכרז כבטוח.

מי מוסמך להכריז על מבנה כמסוכן?

הגורם המוסמך להכריז על מבנה כמסוכן הוא מהנדס בניין בעל רישיון בתוקף, המועסק על ידי הרשות המקומית. המהנדס יבצע בדיקה יסודית של המבנה, הכוללת: בחינה חיצונית של המבנה, בדיקת חדרי המדרגות והדירות, ביצוע בדיקות הרס במידת הצורך וסקירה של תכניות הבנייה המקוריות. לאחר הבדיקה, יכין המהנדס דו"ח ובו יפרט את ממצאי הבדיקה והמלצותיו לגבי אופן הטיפול במבנה.

צו מבנה מסוכן

בהתאם לממצאי הבדיקה, רשאית הרשות המקומית להוציא צו מבנה מסוכן. צו זה קובע את הדרכים בהן יש לטפל במבנה, ובהתאם לחומרת הסכנה, ייתכן שיכלול הוראות כמו, פינוי מידי של דיירי המבנה, ביצוע עבודות תיקון חירום, הריסת המבנה.

זכויותיהם של דיירי מבנה מסוכן

לדיירי מבנה מסוכן ישנן זכויות מוגדרות בחוק, ביניהם, הזכות לקבל מידע על הסכנה הנשקפת מהמבנה, הזכות לקבל סיוע מהרשות המקומית במציאת דיור חלופי, הזכות לפיצויים במקרים מסוימים.

מבנה מסוכן

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

אז מה היה לנו בכתבה:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!